Okrętki zgrzewane

Drukuj
UWAGI! Zgrzew zwiększa wytrzymałość elementu. Istnieje możliwość profesjonalnego montażu do dobranego w naszej firmie łańcucha według przedstaionego wzoru.
Średnica drutu ø (mm)Średnica kółka D2 (mm)Średnica oczka D1 (mm)Symbol
4 20 4 OK 4
5 25 5 OK 5
6 30 6 OK 6
7 35 7 OK 7
8 35  OK 8